Home

 

Iedereen heeft het erover, je hoort het overal.

 

Dubbeltje op zijn kant

Geen cent te makken

Uitstel van executie

 

 

Leuke programma's, maar zorg dat u toeschouwer blijft en géén

hoofdrolspeler wordt.

 

Blijf baas over uw eigen portemonnee.

                                                                    

Huishoudboekje

Als uw financiële huishouding niet op orde is kan deze veel onrust met

zich mee brengen. Het is niet altijd makkelijk om de financiële huishouding

op orde te houden. Dat kan komen omdat u er te weinig tijd voor heeft.

 

Het kan ook zijn dat uw situatie verandert, bijvoorbeeld wanneer

u werkeloos wordt, gaat samenwonen, scheiden of bij pensionering.

 

Maar financiële problemen kunnen ook ontstaan omdat mensen

gewoonweg niet hebben geleerd hoe ze goed met hun geld moeten

omgaan.

 

Deze problemen komen in alle lagen van de bevolking voor. Zowel bij

mensen met een minimuminkomen maar ook steeds vaker bij gezinnen

met een modaal of boven modaal inkomen.

 

Verplichtingen

Steeds meer mensen kunnen hun betalingsverplichtingen niet nakomen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om betalingsachterstanden bij woningbouw

verenigingen, banken, kredietverstrekkers, postorder- en energiebedrijven.

 

Deze mensen hebben echter wél behoefte aan begeleiding in hun financiële

situatie.

 

Budgetcoaching

EBB Budgetcoaching kan u hierbij ondersteunen.

 

Een ‘investering’ in een budgetcoach betaalt zichzelf terug.

Sneller dan u denkt!

 

Het doel van budgetcoaching is onder andere het voorkomen dat men

in de schuldhulpverlening terecht komt.

Budgetcoach

Schuldhulpverlener

 

Uw financiële hulp 

 

Persoonlijk  

Discreet

Laagdrempelig

Betaalbaar

 

www.ebbbudgetcoaching.nl

info@ebbbudgetcoaching.nl

06 19 46 89 51

Vierlingsbeek

KvK 57 57 00 43
KvK 57 57 00 43

 

 

Om elke schijn van belangenverstrengeling

te voorkomen, doe ik ook heel bewust

een aantal zaken niet, zoals het

verstrekken van financieel

advies met betrekking tot leningen,

bemiddelen bij hypotheken,

spaarplannen en

verzekeringen.